Parę słów o nas

Wspólnota Jezusowej Łodzi powstała w październiku 2001 roku jako owoc parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych. Pierwszym przejawem działalności Wspólnoty był udział grupy osób w przygotowaniu tych rekolekcji pod okiem księdza proboszcza Grzegorza Stolczyka i przewodnictwem księdza Dariusza Żyźniewskiego.

Wspólnota Jezusowej Łodzi jest wspólnotą modlitewno - ewangelizacyjną. Gromadzi ludzi młodych duchem. Członkowie wspólnoty stanowią pełen przekrój wiekowy. Najstarszy członek WJŁ ma ponad 70 lat a najmłodszy niespełna 1 rok. Wzorem dla każdego z nas jest Abraham, który - skupiając w sobie cechy człowieka starego i młodego - wyrusza w drogę nie sam, ale we wspólnocie. 

Naszym kapitanem jest Jezus Chrystus, mapą Słowo Boże, profesorem, nauczycielem i wiatrem Duch Święty, sternikiem pasterz, zaś my wszyscy jesteśmy podróżnikami. Na wzór Abrahama podróżujemy z Jezusem, formując siebie i dzieląc się tym z innymi. 

Wspólnota składa się z małych grup nazywanych Winnicami. Winnica Galilea gromadzi osoby najstarsze wiekiem, Winnica Miłości gromadzi młodzież, a Winnica Rodzin skupia rodziny z dziećmi. Czwarta grupa – Przedsionek Winnicy – jest Winnicą okresową, dającą szansę osobom, chcącym poznać wspólnotę, na przygotowanie do włączenia się do Wspólnoty i stania się jej członkiem.

W ramach Wspólnoty działają diakonie, zajmujące się poszczególnymi zadaniami: diakonia tańca, diakonia muzyczna, modlitewna, porządkowa, finansowa, liturgiczna, literacko-historyczna, organizacyjna, biblioteczna i opieki nad dziećmi. Diakonie ciągle się powiększają i działają coraz prężniej odpowiadając na bieżące potrzeby Wspólnoty i parafii.

Życie wspólnoty:

Spotkania ogólne - spotykamy się raz w tygodniu na spotkaniach ogólnych. Spotkania przybierają najczęściej formę spotkań modlitewnych klasycznych, z katechezą lub bez. Raz w miesiącu adorujemy Najświętszy Sakrament, w każdy pierwszy wtorek miesiąca uczestniczymy we wspólnotowej Eucharystii. W okresach świątecznych ma miejsce „agape”.

Posługa na mszy Świętej niedzielnej - W trzecią niedzielę miesiąca o godz. 18.00 WJŁ posługuje w Parafii muzycznie, czytaniami i komentarzami, dzieląc się wspólnotową Liturgią Słowa. Po mszy Świętej posługujemy modlitwą wstawienniczą dla parafian.

Małe grupy - spotkania formacyjne w małych grupach (Winnicach) – zwykle raz na 2 tygodnie. Dotychczas tematyka małych grup to: List Jana Pawła II o różańcu, Encyklika o Eucharystii, Encyklika Deus Caritas Est., kursy ewangelizacyjne, Słowo Boże.

Nabożeństwo pokutne - jeden raz w roku, w okresie maja lub czerwca.

Spotkania odpowiedzialnych (Rada Wspólnoty) - pasterz i animatorzy spotykają się raz na 2 tygodnie ustalając najważniejsze sprawy z życia wspólnoty.

Kursy i formacja - WJŁ korzysta z formacji opartej o kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz rekolekcji. Członkowie Wspólnoty uczestniczyli w kursach: Filipa, Uczniowie z Emaus, Jana, kursie Mojżesza i Animacji Modlitwy Charyzmatycznej, Kurs Pawła, Szkoła Charyzmatów, Kurs Modlitwy Wstawienniczej, Kurs Uwielbienia Tańcem,  oraz innych rekolekcjach np. Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej w Szczecinie.

Festyny parafialne - uczestniczymy co roku w ich przygotowaniu.

Różaniec dla parafii i Droga Krzyżowa - WJŁ włącza się w przygotowanie dla Parafii Różańca i Drogi Krzyżowej.

Uroczystość Bożego Ciała - przygotowujemy jeden z ołtarzy.

Artykuły w Głosie Brata - kilkakrotnie w Głosie Brata ukazały się artykuły pisane przez członków WJŁ.

Płyty muzyczne - diakonia muzyczna przygotowała płyty z pieśniami dla Wspólnoty i przyjaciół.

Rekolekcje ewangelizacyjne - w listopadzie 2006 WJŁ i w październiku 2010 przygotowała w Parafii trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne.

Katechezy dla najmłodszych - w latach 2006–2007 podjęta została próba prowadzenia krótkich katechez formacyjnych dla najmłodszych przed comiesięczną mszą wspólnotową, tematyka katechez to kerygmat.

WJŁ jest wspólnotą otwartą, żywą i stale się formującą.

Oprócz działalności modlitewnej i ewangelizacyjnej mamy też czas na spotkania towarzyskie, wyjazdy integracyjne, wyjścia do kina itp. Wewnątrz wspólnoty budują się przyjaźnie. Wielu z nas zauważa, jak bardzo zmienia się jego życie dzięki trwaniu we wspólnocie. A Jezus Chrystus nam bardzo błogosławi, co potwierdza wiele świadectw członków wspólnoty.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
228 0.086682796478271