26 stycznia 2020

Sprawozdanie duszpasterskie rok 2019

Drodzy Parafianie i goście  – tradycyjnie już od 18 lat, w jedną ze styczniowych niedziel, dzielę się z Wami radościami i osiągnięciami, które obrazują i podsumowują nasze parafialne wysiłki zarówno w wymiarze duchowym jaki materialnym. Jako Wspólnota parafialna jesteśmy małą cząstką Kościoła Powszechnego, który z różnych stron bywa dziś poddawany krytyce i ocenom. Można więc i od naszych parafian usłyszeć słowa wsparcia i życzliwości, ale także słowa zawierające pytania i wątpliwości. Naszą parafialną dewizą są słowa św. Brata Alberta; „Bądź dobry jak chleb..”. Pragniemy więc, aby wszystko co czynimy i proponujemy wpisywało się w to Albertowe zawołanie. W tym duchu przygotowujemy nasze propozycje dla przedszkolaków, dla dzieci, dla młodzieży w różnych grypach wiekowych oraz dla dorosłych i seniorów. Na co dzień można śledzić te systematyczne propozycje i działania za poś-rednictwem parafialnej strony internetowej, parafialnego facebooka oraz spotkań duszpasterskich. Ilość osób, które wraz z nami modlą się podczas niedzielnych nabożeństw od 10 lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Do naszej parafii nie odnoszą się zatem stwierdzenia iż zmniejsza się liczba osób praktykujących. W roku 2019 odwiedziliśmy podczas wizyty duszpasterskiej 3346 mieszkań; nie było kolędy w blisko 3 tys. mieszkań a zdecydowanie odmówiły spotkania z kapłanem osoby zamieszkujące w 1496 lokalach.

Personalia

Kto Wam w minionym roku posługiwał? Było to 6 kapłanów. Proboszcz (ks. Grzegorz), czterech wikariuszy (księża Wojciech, Mateusz, Paweł, ks. Dawid) oraz do pomocy duszpasterskiej Ks. Marek. Współpracują z nami cztery Siostry Betanki (Siostra Joanna - zakrystianka, która w sierpniu zastąpiła Siostrę Anielę, S. Amanda – posługuje w kancelarii i kiosku parafialnym, S. Dorota i Benedykta - katechetki). Do pomocy mamy także personel świecki, który pomaga nam zarówno w kościele jak i pracach domowych. Aktualnie jeden z naszych parafian studiuje w Gdańskim Seminarium Duchownym  i przygotowuje się do kapłaństwa. W naszej parafii odbywają także swoje praktyki duszpasterskie inni klerycy GSD 

Życie Sakramentalne

Fundamentem życia religijnego w parafii jest życie sakramentalne. W minionym 2019 roku Sakrament Chrztu św. przyjęło 63 dzieci (2018-83), sakrament małżeństwa 31 par (2018–22). Ks. bp Wiesław Szlachetka udzielił Sakramentu Bierzmowania 50 młodym ludziom (2018–54). Do wieczności odprowadziliśmy 142 naszych parafian (2018-156). Jak wspomniałem ok. 35 % parafian systematycznie uczestniczy w niedzielnej mszy św. i większość przystępuje także do Komunii Św. Wielu z naszych parafian i gości korzysta ze stałego grafiku dyżurów w konfesjonale. Kapłani odwiedzają również  chorych z posługą w pierwsze piątki i soboty miesiąca.

Modlitwa

Życiu sakramentalnemu towarzyszy zawsze modlitwa. Oprócz stałych wydarzeń wpisanych w kalendarz liturgiczny na uwagę zasługują obchody Światowego Dnia Chorego; wieczór modlitwy za kapłanów; spotkania formacyjne dla mężczyzn. Ponad 100 osób wzięło udział w nocnej -Indywidualnej Drodze Krzyżowej. Świętowaliśmy również Jubileusz -25 lecia powstania Wspólnoty św. Michała Archanioła W listopadzie, wpisując się czas modlitwy za zmarłych, odprawiliśmy uroczystą Eucharystię za tych, którzy odeszli do wieczności w roku 2019. Kontynuowaliśmy również cykl tzw. spotkań „dla zabieganych”. W grudniu młodzież przygotowała Akatyst ku czci NMP oraz gościliśmy na Barbórkowej modlitwie górników morskich. Odbyły się także rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Zaprosiliśmy naszych parafian również na Lucenaria czyli nieszpory adwentowe.

Pielgrzymki

Nasi Parafianie odbyli w ubiegłym roku uczestniczyli w pielgrzymkach: m. in do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz Sanktuarium w Medjugorie. Udali się, jak co roku, na Kalwarię Wejherowską. Ponadto odbyła się pielgrzymka rowerowa do Sanktuarium w Matemblewie. (XIX). Młodzież wzięła udział w  spotkaniu w Lednicy zaś seniorzy uczestniczyli w tzw. Lednicy Seniora. Pięknym doświadczeniem była również wrześniowa pielgrzymka młodzieży z „Lux Cordis” do Ziemi Świętej.

Komunikacja

Jako parafia korzystamy także z różnych form umożliwiających bezpośredni kontakt z wiernymi. Nasza parafialna strona internetowa miała w roku 2019 ponad 220 tys. odsłon co daje ponad 600 odsłon dziennie. Profil parafialny na facebooku ma 1475 polubień. Młodzież z „Lux Cordis” wraz z duszpasterzami przygotowała i wydała 41 numerów biuletynu „Źródło i Szczyt” a redakcja Głosu Brata przekazała w nasze ręce 4 numery, które stanowią kronikarski zapis wydarzeń parafialnych opisanych i udokumentowanych fotograficznie. Na uwagę zasługuje także cykl „Książka miesiąca”. Dzięki tej aktywności do rąk czytelników trafia wartościowa pozycja książkowa. Pamiętamy także o prasie katolickiej, która jest dostępna w kiosku parafialnym.

Wydarzenia i Kultura

My duszpasterze, siostry zakonne oraz liderzy świeccy chcemy być z Wami i dla Was… stąd różne propozycje, które służą także pogłębianiu więzi międzyludzkich. Temu celowi służą cykliczne spotkania, które wpisują się w kalendarz duszpasterski. Jest wśród nich zabawa karnawałowa dla dzieci oraz zabawa andrzejkowa dla dorosłych. Parafia zorganizowała kilka wakacyjnych wyjazdów dla różnych grup wiekowych. Seniorzy mieli zaś możliwość spotkań w ramach Klubu Seniora. Warty odnotowania jest również fakt iż w corocznym festynie odpustowym uczestniczy coraz więcej osób. Wielką radością jest także istnienie kilku zespołów muzycznych skupiających dzieci, młodzież i dorosłych. Nasz chór parafialny Św. Brata Alberta w minionym roku świętował 20 lecie swojego istnienia. Wszystkim muzykom gratulujemy a jednocześnie bardzo dziękujemy.

Dzieła charytatywne

A teraz słów kilka na temat działalności charytatywnej. Dzięki różnym zbiórkom caritas parafialny dysponował w roku 2019 kwotą 31 tys. zł. Środki te były systematycznie przekazane dla naszych parafian m.in. na dofinansowanie zakupu lekarstw i innych środków medycznych; na obiady dla potrzebujących wsparcia; na żywność; na indywidualną pomoc dla osób, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Ponadto nasi Parafianie nasi wsparli: akcję „Żonkil” – pomoc na rzecz hospicjum; zbiórka żywności tzw. „Tutka miłosierdzia; Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – zakup świecy Caritasu; Dzień Papieski – zbiórka stypendialna. Wsparliśmy parafie na Ukrainie ( Ks. Jakub Dębicki) oraz niewielką parafię w Zelistrzewie. Łącznie na te cele wyżej wymienione przeznaczyliśmy ponad 70 tys. złotych. Bardzo za wszelką pomoc dziękujemy.

Sprawy budowlane – inwestycyjne

A teraz jeszcze kilka zdań na temat naszej parafialnej aktywności inwestycyjnej. Te działania na obecnym etapie istnieniu parafii (przypomnę istnieje od 32 lat) są prowadzone w ramach środków, które na ten cel pozyskujemy. A jedynym źródłem są ofiary składane przez parafian i gości. I tak w minionym roku działania były związane z nowym obiektem, w którym przewidziana jest księgarnia, mała kawiarenka i toaleta dla niepełnosprawnych. Zostały tam wykonane: instalacja elektryczna, alarmowa i wod-kan. Ponadto przygotowano i uruchomiono instalację CO z samodzielnym węzłem cieplnym. Te wszystkie prace spowodowały, że można było wykonać tynki i posadzki. W minionym roku zostały także wykonane i zamontowane nowe drzwi w przedsionku kościoła. Od kilku miesięcy trwają również prace nad rzeźbą św. Brata Alberta z brązu, która w maju stanie przed kościołem. Poświęcenie planujemy na czerwiec, kiedy będziemy przeżywać odpust parafialny. Te wszystkie działania pochłonęły nasz budżet inwestycyjny. Wspomniałem tylko te najważniejsze, choć wiele było działań podejmowanych z myślą o dobru parafii, dzieci, młodzieży, seniorów i naszych rodzin.

            Kończąc to podsumowanie chciałbym również podziękować wszystkim, którzy nas wspierają swoją modlitwą i dobrym słowem. Dziękuję również: kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom, grupom duszpasterskim, oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy akceptują nasze działania i się z nimi identyfikują. Niech wsparcie i wstawiennictwo św. Brata Alberta – naszego patrona, towarzyszy nam w kolejnym roku naszej wspólnej posługi.

 

 

ks. Proboszcz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
229 0.20722889900208