Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca w parafii św. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu

Żywy Różaniec jest wspólnotą religijną składająca się z tzw. Żywych Róż. Do jednej Róży należy 20 osób, które codziennie odmawiają  jedną tajemnicę Różańca, łącznie rozważanych jest 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi  -  czyli wszystkie cztery części Różańca: radosne, światła, bolesne i chwalebne. Zmiana tajemnic odbywa się w pierwszym dniu kolejnego miesiąca, w porządku ustalonym z góry na dany rok kalendarzowy. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami stolicy apostolskiej (według papieskich intencji misyjnych lub ewangelizacyjnych, przewidzianych na każdy miesiąc bieżącego roku). W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, a mianowicie w dniach:

- przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca,

- Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),

- Ofiarowania Pańskiego (2 II),

- Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 III),

- Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)

- Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),

- Święta Królowej Różańca Świętego (7 X),

- Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Wspólnota Żywego Różańca zawiązała się na początku istnienia naszej parafii w 1988 roku.     

W pierwszym okresie działało pięć Róż. Modlono się wówczas trzema częściami Różańca.

W 2002 r. papież Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zaproponował tajemnice światła i obecnie odmawiane są cztery części Różańca. Stopniowo przez następne lata ilość Róż zwiększyła się do ponad dwudziestu. W 2021 roku zostało przeprowadzone uprządkowanie wszystkich Róż. Aktualnie Wspólnota składa się z dwunastu Róż i jednej młodzieżowej, łącznie liczy 260 członków. Każda Róża ma swojego patrona i zelatora.

1 Róża – pw. M.B. Chodyszewskiej – Grażyna Chrapczyńska

2 Róża – pw. Św. Brata Alberta – Bogusława Pieniuk

3 Róża – pw. Św. Michała Archanioła – Anna Bacławska

4 Róża – pw. Św. Bernardety – Krystyna Janicka

5 Róża – pw. Św. Antoniego – Maria Kwiatek

6 Róża – pw. M.B. Królowej Pokoju – Jadwiga Rękawek

7 Róża – pw. Św. Weroniki – Krystyna Magier 

8 Róża – pw. Św. M. Maksymiliana Kolbe – Maria Ługiewicz

9 Róża – pw. M.B. Królowej Aniołów –  Krystyna Domańska 

10 Róża – pw. Św. Agaty – Danuta Sztubińska

11 Róża – pw. M.B. Różańcowej – Teresa Świtała

12 Róża – pw. Św. Rodziny z Nazaretu – Agnieszka Kornacka

13 Róża młodzieżowa – pw. bł. Pier Giorgio Frassati’ego  – ks. Wiktor Szponar

Członkowie Róż odmawiają indywidualnie swoją dziesiątkę Różańca wraz z Papieską Intencją Ewangelizacyjną odpowiednią na każdy miesiąc, jak również dodatkową modlitwę w intencji Kościoła lub za młodzież przygotowującą się do bierzmowania.

W ostatnią środę każdego miesiąca, odprawiana jest Msza Święta w intencji członków Żywego Różańca. Od października 2022 roku oprawę liturgiczną tej Mszy św. (1. czytanie i procesję z darami), przygotowują poszczególne Róże. Po Mszy odbywa się spotkanie w kościele, na którym ks. Proboszcz omawia są sprawy bieżące wspólnoty i intencję papieską na następny miesiąc. Systematycznie przed Mszą Św. wieczorną we wtorki, odmawiany jest przez członków wspólnoty Różaniec w intencji Ojca Świętego, kapłanów, Misji świętych, w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych, w intencji naszej Ojczyzny i tych członków Żywego Różańca, którzy odeszli już do wieczności lub potrzebują wsparcia modlitewnego w swojej chorobie.

W październiku, miesiącu Różańca Świętego, przed Mszą św. wieczorną odprawiane jest nabożeństwo różańcowe. W jednym dniu tygodnia rozważania prowadzi ks. Proboszcz a członkowie Wspólnoty odmawiają odpowiednią na ten dzień część Różańca św.

W ciągu całego roku zamawiane są Msze św. w następujących intencjach:

- każdego 16 dnia miesiąca – O święte rodziny i łaskę powrotu do wspólnej modlitwy różańcowej 

  w rodzinach przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II,

- w każdy 1-szy czwartek miesiąca - O uwielbienie Boga w Trójcy Świętej i Miłosierdziu,

- w każdą drugą niedzielę miesiąca - W intencji Radia Maryja i telewizji TRWAM,

- w każdą ostatnią środę miesiąca - W intencji członków Żywego Różańca, a dla zmarłych o życie

  wieczne,

- w Uroczystość Miłosierdzia Bożego - W intencji Czcicieli Miłosierdzia Bożego i ich Rodzin,

- z okazji święta patronalnego św. Cecylii - O potrzebne łaski, zdrowie, Boże błogosławieństwo i

  opiekę Matki Bożej dla chórzystów i ich Rodzin,

- O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla panów organistów,

- Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy - O Boże błogosławieństwo dla członków 

  Nieustającego Różańca, a dla zmarłych o życie wieczne,

- 23 maja - O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji rocznicy święceń

  kapłańskich ks. Proboszcza – opiekuna Wspólnoty Żywego Różańca.

 

Szczególnym wydarzeniem wpisującym się w działalność Żywego Różańca jest spotkanie opłatkowe, w którym biorą udział kapłani – opiekunowie Wspólnoty, by wraz z członkami Żywego Różańca dzielić się radością Świąt Bożego Narodzenia.

Wspólnota Żywego Różańca czynnie włącza się w życie parafii, pamięta o imieninach naszych parafialnych duszpasterzy oraz o uroczystościach obchodzonych przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej, zamawia w tych intencjach Msze św. oraz składa życzenia. Wspólnota także bierze udział we wszystkich uroczystościach parafialnych. Ze składek pieniężnych wspólnoty ufundowany został Sztandar Żywego Różańca, figura Matki Bożej Fatimskiej, ornat oraz Różaniec procesyjny na Boże Ciało. Wspólnota ufundowała także jeden z witraży dla naszej świątyni. Członkowie Żywego Różańca uczestniczyli w trzech edycjach programu charytatywnego „Rodzina–Rodzinie” prowadzonej przez Caritas Polska, wspierając materialnie w latach 2017-2019 potrzebujące pomocy rodziny z Syrii poszkodowane w konfliktach zbrojnych i humanitarnych na Bliskim Wschodzie. W 2022 roku Wspólnota wyasygnowała ze swoich składek „Dar Serca dla Ukrainy”, by wspomóc potrzebujących, poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie – środki pieniężne zostały przekazane Caritas Polska. Wspólnota podarowała ks. Proboszczowi z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich kielich mszalny oraz patenę. Jesienią 2022 roku zostały zakupione książeczki z rozważaniami różańcowymi dla zelatorów i dla wszystkich członków Żywego Różańca oraz legitymacje członkowskie.

Opiekunami Żywego Różańca w historii parafii byli: ks. Ryszard Bugajski, ks. Marek Kapusta i ks. Józef Trunowicz.

Pan Mieczysław Szymanek przez wiele lat pełnił funkcję prezesa. Odszedł do wieczności 13 listopada 2020 roku. Pani Ula, ze względu na stan zdrowia, zrezygnowała z pełnienia swoich funkcji i przekazała obowiązki swoim następczyniom na początku 2022 r.

Obecnie opiekunem wspólnoty jest Proboszcz parafii - Ks. Kan. Grzegorz Stolczyk. Funkcję Sekretarza pełni Teresa Sowińska a skarbnikiem jest Krystyna Domańska.

 

Zachęcając wszystkich chętnych parafian do uczestnictwa we wspólnocie Żywego Różańca przedstawiamy:

 

   15 obietnic Matki Bożej dla odmawiających różaniec:

  1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec, otrzymają pewne szczególne łaski.

  2. Wszystkim odmawiającym różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

  3. Różaniec będzie potężną zbroją przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

  4. Cnoty i święte czyny zakwitną – wyprosi obfite błogosławieństwa; serca ludzkie odwróci od próżnej

      Miłości świata a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych.

      O, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

  5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

  6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie zostanie  pokonany przez nieszczęście, nie doświadczy karzącej Bożej sprawiedliwości, nie umrze nagłą śmiercią;  nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

  7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

  8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci  uczestniczyli w zasługach świętych.

  9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwę różańcową.

10. Prawdziwie dzieci mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca, będą mieli orędowników w niebie w czasie  życia i w godzinie śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają różaniec są moimi dziećmi a braćmi Jezusa Chrystusa, mojego Jedynego Syna.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

październik 2022 rok

Pliki do pobrania:

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
221 0.068828105926514